Škola začala a vy máte určite mnoho očakávaní ohľadne prístupu vášho dieťaťa ku škole a k jeho povinnostiam. Chcete, aby bolo zodpovedné, aby si dôsledne písalo úlohy. Aby