stanka-sobolovaSom spokojná manželka a mama 2 detí, ktoré sú mojimi najväčšími životnými učiteľmi. Pracovala som ako učiteľka slovenčiny a angličtiny v štátnom aj súkromnom sektore, viedla som vlastnú jazykovú školu, pracovala som na strednej i viacerých vysokých školách, publikovala som v rôznych časopisoch, viedla semináre pozitívneho myslenia pre tínedžerov a pôsobila som aj ako preventista drogových závislostí a sociálno-patologických javov.

Som zakladateľkou a srdcom spoločnosti Šťastná žena, s. r. o., vediem semináre osobnostného rozvoja pre ženy –Víkendy šťastných žien, píšem blogy, ktoré ovplyvňujú a posilňujú desiatky tisícov pravidelných čitateľov, tvorím motivačné videá – Pohladenia pre dušu, som autorkou projektu putovných kníh Knihy šťastnej ženy na cestách, pripravujem printové publikácie pre deti i dospelých, elektronické knihy a online kurzy. Jedným z nich je aj projekt Edu Synergies, ktorý ukazuje učiteľom a rodičom, ako sa oni sami môžu stať tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo výchove a vzdelávaní našich detí.