Krutým faktom je, že obaja moji šéfovia sú kreatívni. Peklo alebo nebo? Stále to nedokážem povedať. Čím viac sa s nimi stretávam, tým ťažšie bolo pre mňa prispôsobiť